Brotes Verdes

Títol: Brotes verdes
Format: Websèrie
Durada: 10’ per capítol

Un ciutadà a l’atur, fart de la situació que viu el país, decideix agafar una càmera i sortir a gravar els testimonis personals que s’amaguen darrere els grans titulars de la crisi.

Sota aquesta coartada narrativa s’articula Brotes Verdes, una falsa docu-sèrie d’humor, de 10 minuts de durada per capítol. En cada episodi coneixerem la història d’un personatge afectat, d’una forma o altra, per la precària situació econòmica actual. A través d’entrevistes i seguint-los durant el seu dia a dia, coneixerem les circumstàncies de cadascun d’ells i quins són els seus particulars mètodes per tirar endavant.